خوردگی سایشی عبارتست از سرعت یافتن با افزایش سرعت خوردگی یا از بین رفتن یک فلز در اثر حرکت نسبی بین یک مایع خورنده و سطح فلز. 

معمولا این حرکت خیلی سریع است و اثرات سایش مکانیکی و یا ساییده شدن وجود دارد. بون های فلز حل شده روی سطح فلز در اثر حرکت روی سطح باقی نمی مانند، یا محصولات جامد حاصل از خوردگی از سطح فلز به طریق مکانیکی کنده میشوند. گاهی اوقات حرکت باعث تقلیل  سرعت خوردگی میگردد.، مخصوصا موقعی که تحت شرایط ساکن خوردگی موضعی اتفاق بیفتد، لیکن این  خوردگی سایشی نیست،  زیرا سرعت خوردگی افزایش نیافته است.

 

خوردگی سایشی دارای ظاهری شیار دار،موجی شکل، سوراخ های کروی شکل و ناهموار می باشد و معمولا این اشکال در جهت خاصی قرار گرفته اند. در اکثر موارد انهدام های ناشی از خوردگی سایشی در زمان های کوتاهی اتفاق می افتد و غیر منتظره بودن آنها عمدتا بدین خاطر است که آزمایشات خوردگی تحت شرایط ساکن و یا بدون در نظر گرفتن  اثرات سایشی  انجام گرفته است .

اکثر فلزات و الیاژ ها مستعد خوردگی سایشی هستند در بسیاری از آنها مقاومت در مقابل خوردگی  بستگی به نوع پوسته سطحی ( غیر فعال شدن) دارد. مثال هایی در این مورد عبارتند از  الومینیوم ، سرب و فولاد زنگ نزن. 

موقعی که این پوسته های محافظ سطحی صدمه ببینند یا ساییده بشوند، خوردگی سایشی اتفاق میافتد  و در نتیجه فلز یا آلیاژ با سرعت  بالایی خورده میشوند.

فلزاتی که سختی پایینی دارند و به سهولت صدمه میبینند با به صورت مکانیکی زود ساییده میشوند، مثل سرب، مس و .. خیلی مستعد به خوردگی سایشی  میباشند. 

تعداد زیادی از محیط های خورنده میتوانند باعث خوردگی سایشی گردند. که شامل گازها، محلول های آبی، سیستم های آبی و فلزات مذاب می باشند. مثلا گاز های گرم ممکن است فلز را اکسید نمایند و سپس سرعت های بالای گاز پوسته محافظ روی آن را از بین برد. جامدات معلق در مایعات ( گل و لای) مخصوصا از نقطه نظر خوردگی سایشی مخرب می باشند. 

کلیه تجهیزاتی که در تماس با مایعات متحرک می باشند در معرض خوردگی سایشی قرار دارند.  بعضی از این تجهیزات عبارتند از : 

 • سیستم های لوله کشی
 • مخصوصا زانو ها 
 • پیچ ها
 • سه راهی ها 
 • شیر ها
 • پمپ های دمنده ها
 • دستگاهای گریز از مرکز
 • پروانه ها
 • بهم زن ها
 •  تانک های متحرک
 •  لوله های مبدل های حرارتی مثل بویلر ها و کندانسور ها 
 • پره های توربین 
 • افشانه ها
 • خطوط نجار
 • دودکش ها
 • گیوتین ها
 • زره های آسیابها
 •  آسیاب ها 

 و تچهیزاتی که در معرض پاشیدن قرار دارند . 

به علت وجود خوردگی در فرایند خوردگی سایشی، بایستی کلیه فاکتورهایی که بر خوردگی اثر میگذارند در نظر گرفته شوند.