آسترهای فسفاتی به سطوح تمیز فلزات با روش غوطه وری، پاشیدن یا به وسیله فرشته زده می‌شود و معمولاً جانشین رنگ هستند، اگرچه در حقیقت عملیات کرومات-فسفات سرد است. ضخامت پوشش حدود ۱۰ میکرون است و چون این مواد دارای پیوند دهنده های پلیمری اند که پوشش را آب بندی میکند،  لایه بسیار پایداری برای عملیات بعدی نظیر رنگ و لاک زدن می باشد. 

آستر ها را به دو صورت میتوان تهیه کرد، آسترهای عرضه شده در یک قوطی که قبل از مصرف با حلال رقیق می شوند در حالی که آسترهای دو بسته ای رزین‌های اپوکسی هستند که آنها را باید در مدت کوتاهی پس از مخلوط کردن استفاده کرد.

به طور خلاصه مشخصات پوششهای تبدیلی بدین قرار است: 

  • **- در حین ایجاد این پوشش‌ها 0.25 تا 2.5 میکرون از سطح فلز پایه حل می شود
  • ** .- پوششهای تبدیلی برای موارد زیر مناسب اند
  1.   جلوگیری از خوردگی با اعمال پوشش آلی بعد از آن و یا واکس و روغن
  2.   بهبود چسبندگی پوشش های عالی
  3.    مقاومت سایشی متوسط
  4.   کشش یا تغییر شکل آسانتر
  5.   جلوگیری از خوردگی بدون تغییر قابل ملاحظه در قابلیت الکتریکی
  6.   مقاصد تزئینی وقتی رنگی به خشک شوند.یکی از کاربردهای پوششهای تبدیلی تعمیر قسمت های تخریب شده سطوح آندی شده است. بر خلاف سایر روشهای آنالیز پوششهای تبدیلی مقاومت خستگی را کاهش نمی‌دهد.

 

بلافاصله بعد از فسفاته کردن باید قطعات را خشک کرد،  این کار باعث بهبود خواص خوردگی می شود اگر بیشتر از ۶۳ درجه سانتیگراد حرارت داده شود بر اثر از دست دادن آب،  مقاومت سایشی و سختی افزایش می یابد.