آبکاری تزئینی کروم  از نظر ضخامت و نوع زیر لایه با آبکاری کروم سخت فرق دارد. متوسط  ضخامت  پوشش تزئینی کروم  حقیقتا خیلی کم است و معمولا از 1.25 میکرومتر تجاوز نمیکند. کاربرد اصلی  پوشش تزئینی کروم به دلیل رنگ زیبا و دلنشین آبی- سفید آن است.

چون کروم در مقابل کدر شدن، مواد شیمایی، خراش و سایش مقاومت میکند، به همین دلیل پوشش فوق بازتاب ظاهری  خود همچنان حفظ میکند. اگر رسوب عاری از عیب باشد در این صورت تا حدودی مقاومت  خوردگی نیز مهیا میشود چون پوشش فوق نسبت به محیط مجاور به عنوان سد فیزیکی عمل میکند. کروم تزئینی روی زیر لایه ای چون نیکل یا مس و نیکل  رسوب ذاذه میشود. این زیر لایه ها موجب  رسوب براق، نیمه براق یا ظاهری مزیین میشود. 

 

محافظت خوردگی به نوع زیر لابه و همچنین نوع کروم به کار رفته بستگی دارد . قطعات فولادی، مسی و آلیاژی های مس، روی، فولاد زنگ نزن و آلومینیوم به طور اخصبه صورت میکل-کروم یا مس- نیکل- کروم آبکاری میشوند. 

 

بیشترین پوشش های تزئینی کروم  با استفاده از کروم شش ظرفیتی و بر اساس انید کروم بوده است. از سال 1975 فرایند های کروم سه ظرفیتی وارد صنعت شده است. این روند ها در حالل توسعه هستند چون قدرت  پرتابی و پوشش دهی آنها بالاست و مزیت های زیست محیطی دارند- هر دو سیستم در این بخش مورد توجه قرار میگیرند.